українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Logo imprezy VIІІ ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGOXI ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGO
oŚrodek
Plemkonecentr
23-24 - 09 - 2016 r.

XI ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGO
Ośrodek Plemkonecentr, 23-24 września 2016 r.

23-24 września 2016 roku w ośrodku Plemkonecentr odbyło się XI Święto konia huculskiego, impreza towarzysząca realizowanym zadaniom w projekcie "Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"

W pierwszym dniu imprezy odbyła się VIII Miedzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Aktualne kierunki rozwoju hodowli koni w Ukrainie i Europie”, w ktorej wzieli udzial przedstawiciele Zakarpackiej państwowej stacji doświadczalnej, Instytutu hodowli zwiezat w Charkowie, Nacionalnego uniwersytetu zasobów biologicznych i naturalnych w Kijowie, Lwowskiego nacionalnego uniwersytetu medycyny weterynaryjnej I biotechnologii imienia Stepana Gzyckiego, Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki (ZDIZ-PIB Odrzechowa) w Odrzechowej.

W uroczystym otwarciu uczestników przywitali:

Podczas konferencji omówione zostaly aktualne zagadnienia dotyczące naukowego wsparcia i perspektywy rozwoju hodowli koni - a mianowicie realizacja polsko-ukraińskiej strategii restytucji koni huculskich w ich naturalne srodowisko, strategia rozwoju hodowli koni na Ukrainie, ocena żywotności i wzrostu liniowego ogierów rasy kłusak orłowski, wpływu aktywności fizycznej na przeciwutleniajacy balans u koni, wykorzystywanych do jazdy rekreacyjnej, aspekty technologiczne rozrodu i wychowu młodych koni rasy traken we Francji, charakterystyka porównawcza narzędzi nieinwazyjnych dla inseminacji klaczy i urządzenia dla zbierania i zachowania nasienia ogierów.

 

Dodatkowo zorganizowana była wystawa płócien w tematyce konnej autorstwa Bielikowej Kateryny z Mikolajowa.

 

24 września 2016 odbył się ХІ konkurs koni rasy huculskiej oraz kwalifikacja ogierów.

 

Pierwszym etapem była ocena eksterierowa koni.

 

Wśród ogierów

Wśród klaczy

 

Drugim etapem była Huculska ścieżka.

 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Partnerzy Projektu - Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej nagrodzili upominkami najlepszych w kategoriach:

 

Galeria: XI Święto konia huculskiego >>>>>>