українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

 

Aktualności 2019r

 • 05.07.2019 - Publikacja dokumentu "Strategia restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku do roku 2025" >>>>>

 

Aktualności 2018r

 • 03.07.2018 - Obchody 15-lecia Programu Polska-Białoruś-Ukraina >>>>>

 

 • 03.05.2018 - 03.05.2018 - Robocza wizyta przedstwaicieli Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy w Plemkonecentr >>>>>

 

Aktualności 2017r

 • 19.09.2017 - Relacja fotograficzna z wizyty uczestników Festiwalu "Karpacki Fest" w projekcie "Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" >>>>>

 

Aktualności 2016r

 • 25.10.2016 - Relacja fotograficzna i artykuł z XI ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGO ośrodek Plemkonecentr 23-24 września 2016 r. " >>>>>

 

 • 31.08.2016 - W galerii film: "Wizyta studyjna w NWA "Plemkonecentr" na szlaku współpracy transgranicznej zorganizowana przez oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 ze Lwowa" >>>>>

 

 • 03.02.2016 - W galerii zdjęcia z treningowej ścieżki huculskiej prowadzonej na Ukrainie w ramach szkolenia: "Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności, 27.10.2015" >>>>>
 • 02.02.2016 - W galerii zdjęcia z dodatkowej tury szkolenia prowadzonego na Ukrainie: "Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności 21-27.10.2015" >>>>>

 

Aktualności 2015r

 • 26.11.2015 - ZD IZ PIB Odrzechowa - ogłasza wyniki zapytań oferowych na dostawę samochodu typu pickup >>>>>, oraz sportowego powozu konnego >>>>> na napotrzeby biura Biura Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej"

 

 • 23.10.2015 - W galerii zdjęcia z II tury szkolenia prowadzonego na Ukrainie "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt II tura" >>>>>

 

 • 23.09.2015 - W galerii zdjęcia z I tury szkolenia prowadzonego na Ukrainie "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt I tura" >>>>>
 • 18.09.2015 - W galerii nowe bardzo dobre zdjęcia ze szkolenia: "Koń huculski w kulturze Karpat tura III" >>>>>

 

 • 18.08.2015 - Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza rekrutację uczestników z Polski na dodatkową turę szkolenia organizowanego na Ukrainie pt. "Koń huculski w kulturze Karpat" >>>>>
 • 18.08.2015 - Komunikat OZHK w Rzeszowie o rozpoczeciu rekrutacji na dodatkowe szkolenie: " "Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prob dzielnosc" >>>>>
 • 18.08.2015 - Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza rekrutację uczestników z Polski na dodastkowe szkolenie "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt" >>>>>

 

 • 19.05.2015 - Nowe zdjęcia ze szkoleń: Plemkonecentr: Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prob dzielności, I tura, Gołubyne (Obwód Zakarpacki) na Ukrainie, 09.03.2015 – 15.03.2015. >>>, II tura 16.03.2015 – 22.03.2015 >>>, III tura 23.03.2015 – 29.03.2015 >>>

 

 • 8.05.2015 - Partnerzy projektu zapraszają w dniu 06.06.2015r do Rudawki Rymanowskiej na imprezę plenerową "Hucuły w Karpatach" oraz w imieniu Urządu Gminy Zarszyn i Nadleśnictwa Rymanów zapraszają w niedzielę dnia 07.06.2015r do Rudawki Rymanowskiej na Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych oraz Zawody Drwali

Więcej >>>>>

 

 • 20.04.2015 - Partnerzy projektu ogłaszają rekrutację uczestników z Polski na III turę szkolenia organizowanego na Ukrainie pt. "Koń huculski w kulturze Karpat"

Więcej >>>>>

 • 9.04.2015 - 10.04.2015 - Partnerzy projektu informują o organizacji posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego w sprawie "Polsko-Ukraińskiej Strategii Restytucji Konia Huculskiego w jego naturalnym środowisku"

Więcej >>>>>

 • 9.04.2015 - Partnerzy projektu zapraszają w dniu 06.06.2015r do Rudawki Rymanowskiej na imprezę plenerową "Hucuły w Karpatach"

Więcej >>>>>

 

 • 1.04.2015 - ZD IZ PIB Odrzechowa - zawiadamia o wyniku przetargu na " Uzupełnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej"

Więcej >>>>>

 

 • 26.02.2015 - ZD IZ PIB Odrzechowa - ogłasza przetarg na " Uzupełnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej"

Więcej >>>>>

 

 • 27.01.2015 - Komunikat OZHK w Rzeszowie o rozpoczeciu rekrutacji na szkolenie: " "Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prob dzielnosc"

Więcej >>>>>

 

Aktualności 2014r

 • 16.12.2014 - Komunikat OZHK w Rzeszowie o rozpoczeciu rekrutacji na szkolenia: "Konsultacje szkoleniowe środowisk hipoterapeutycznych - możliwości rozwijania aktywnej hipoterapii medycznej i społecznej"

Więcej >>>>>

 

 • 28.11.2014 - Publikacja materiałów szkoleniowych szkolenia Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

Więcej >>>>>

 • 21.11.2014 - Nowe zdjęcia ze szkoleń: Plemkonecentr: "Koń huculski w kulturze Karpat" >>>, Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej I tura >>>, II tura >>> , wykorzystanie koni rasy huculskiej dla różnych form hipoterapii >>>, OZHK w Rzeszowie: Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej >>>
 • 3.11.2014 - Jesienne kwalifikacje ogierów w Odrzechowej 16.10.2014- zdjęcia Pauliny Peckiel

Więcej >>>>>>

 • 2.11.2014 - Opublikowanie sprawozdania z Festiwalu Kultur Pogranicza Koń Huculski w Kulturze Karpat Wschodnich, Kwiatek Połonin z 7 wrześmia 2014r

Więcej >>>>>>

 

 • 26.10.2014 - Kilka zdjęc z I tury szkolenia „Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej"

Więcej >>>>>>

 • 6.10.2014 - 6.10.2014r -Komunikat OZHK w Rzeszowie o rozpoczeciu rekrutacji na szkolenia: "Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej"

Więcej >>>>>>

 

 • 19.09.2014 - Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza rekrutację uczestników na szkolenie „Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej"

Więcej >>>>>>

 • 11.09.2014 - Festiwal Kultur Pogranicza Koń Huculski w Kulturze Karpat Wschodnich, Kwiatek Połonin 7 września 2014r ,

Więcej >>>>>>

 

 • 25.08.2014 - Stan realizowanych inwestycji przez Partnera ukraińskiego projektu: Plemkonecentr,

Więcej >>>>>>

 • 20.08.2014 - Stan realizowanych inwestycji: ukończone Centrum Huculskie w Rudawce Rymanowskiej,

Więcej >>>>>>

 

 • 10.06.2014 -Opublikowanie filmu ze szkoleń Plemkonecentr: Koń huculski w kulturze Karpat, Wierchnij Jaceniw w Rejonie Wierchowińskim na Huculszczyźni,. 5-11 maja 2014r i 12-18 maja 2014r,

Więcej >>>>>>

 

 • 24.05.2014 - Zdjęcia ze szkolenie Plemkonecentr: Koń huculski w kulturze Karpat, Wierchnij Jaceniw w Rejonie Wierchowińskim na Huculszczyźnie.

5-11 maja 2014r, Więcej >>>>>>

12-18 maja 2014r, Więcej >>>>>>

 

 • 28.04.2014 -22.05.2013 - Informacja OZHK w Rzeszowie o realizacji szkoleń "Koń huculski w kulturze Karpat"

Więcej >>>>>>

 • 28.04.2014 -Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza nabór na szkolenia pt. "Koń huculski w kulturze Karpat"

Więcej >>>>>>

 • 15.04.2014 -Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza przetarg na inwentaryzacje pogłowia koni huculskich w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie.

Więcej >>>>>>

 

 • 21.03.2014 - Fotogaleria ze szkolenia "Wykorzystanie koni rasy huculskiej dla różnych form hipoterapii" prowadzonego w Swaławie na Ukrainie.

Więcej >>>>>>

 • 15.03.2014 - Nowe zimowe fotogalerie tematyczne - z cyklów Przyroda rzeki Wisłok, Przyroda Odrzechowej

Więcej >>>>>>

 • 15.03.2014 -Publikacja zdjęć i filmu ze szkolenia "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt" realizowanego w ramachprojektu pn. „Utworzenie Polsko -- Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -- Białoruś -- Ukraina 2007-2013.

Więcej >>>>>>

 • 11.03.2014 - Komunikat OZHK w Rzeszowie - zmiana terminów szkolenia: Sposoby przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim

Więcej >>>>>>

 • 10.03.2014 - - Nowe fotogalerie z cyklu Koń huculski nie jedno ma imię: konie huculskie zimą i żrebaki huculskie

Więcej >>>>>>

 

 • 14.02.2014 - Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza zakończenie rekrutacji uczestników z Polski na szkolenie "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt". Lista zgłoszeń na wszystkie terminy została zamknieta

Więcej >>>>>>

 • 13.02.2014 - Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza nabór na szkolenia pt. Wykorzystanie koni rasy huculskiej dla różnych form hipoterapii

Więcej >>>>>>

 

 • 30.01.2014 -Zmiany do dokumentacji przetargowej na modernizacje obiektów inwentarskich wraz z dostosowaniem na potrzeby prowadzenia szkoleń: zaplecze szkoleniowe, stajnie, ujeżdżalnia, budowa trwałej ścieżki huculskiej w Gołubyne, dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni, zorganizowane w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (6,5ha), na wzór hodowli bezstajennej hodowli koni huculskich prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich

Więcej >>>>>>

 • 20.01.2014 - Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie "Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt"

Więcej >>>>>>

 • 14.01.2014 - Stan zaawansowania prac na budowie Centrum Huculskiego. Gotowe i zasiedlone stajniie w Odrzechowej i Rudawce Rymanowskiej. Trwaja prace przy budynku Centrum Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej i w jego otoczeniu. Fotorelacje.

Więcej >>>>>>

 

Aktualności 2013r

 • 17.12.2013 Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza przetarg nieograniczony na

modernizację obiektów inwentarskich wraz z dostosowaniem na potrzeby prowadzenia szkoleń: zaplecze szkoleniowe, stajnie, ujeżdżalnia, budowa trwałej ścieżki huculskiej w Gołubyne, dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni, zorganizowane w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (6,5ha), na wzór bezstajennej hodowli koni huculskich prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich.

Więcej >>>>>>

 

 • 5-7.11. 2013 oraz 12-14.11.2013 odbyły się szkolenia prowadzone przez OZHK w Rzeszowie pt

„Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Więcej >>>>>>

 

 • 24.10. 2013 Komunikat OZHK w Rzeszowie w sprawie naboru na szkolenia

„Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Więcej >>>>>>

 • 7.10. 2013 roku. Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na

budowę stałej „scieżki huculskiej” dla potrzeb seminariów i zbadania wydajności roboczej koni we wsi Holubyne rejonu Swalawskiego obwodu zakarpackiego

Więcej >>>>>>

 • 2.10. 2013 roku aktualności z placy budowy:

Przebudowa-remont stajni dla koni huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej

Więcej >>>>>>

 

 • 30 września 2013 roku ogłoszenia przetargu nieograniczonego na produkcje filmu promocyjno-instruktażowego. :

"Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

 • 11.11.2013 roku Zakończenie przetargu na film wyborem oferenta

Więcej >>>>>>

 • 30 września 2013 roku ogłoszenia naboru na:

I szkolenie w zakresie
„Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Więcej >>>>>>

 • 6-8 września 2013 roku w Kwiatce Połonin odbyło się

VIІІ ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGO

Więcej >>>>>>

 

 • 2.08.2013 ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na

„Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni”

Więcej >>>>>>

 

 • 22.07.2013 ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. ogłosiła zakończenie przetargu ogłoszonego 4.07.2013 roku i wybór oferenta.

Tematem przetargu była Dostawa 20 szt. przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach projektu pn.: „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Więcej >>>>>>

 • 7.07.2013 w Rudawce Rymanowskiej odbyła się plenerowa impreza

Festiwal Kultur Pogranicza Koń Huculski w Kulturze Karpat Wschodnich
Rudawka Rymanowska 7.07 2013 r

Więcej >>>>>>

 • 2.07.2013 w Sekretariacie ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. nastąpiło otwarcie kopert z ofertami i wybór oferenta przetargu nieograniczonego ogłoszonego 11.06.2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zakładu www.odrzechowa.izoo.krakow.pl

Tematem przetargu było Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego

Więcej >>>>>>