українські
Powrót do strony powitalnej

PARTNERZY PROJEKTU

 

Projekt

UTWORZENIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM HODOWLI I PROMOCJI KONIA HUCULSKIEGO

jest realizowany przez trzech partnerów: dwóch z Polski i jeden z Ukrainy.

Są to podmioty, których jednym z podstawowych celów działalności jest hodowla i chów koni huculskich.

Partner Wiodący:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Odrzechowa Sp. z o.o. (ZDIZ - PIB Odrzechowa)

Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn, Polska
www: www.odrzechowa.izoo.krakow.pl

więcej >>>>>

 

Partner pierwszy:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie


Adres ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów, Polska
www: www.ozhk.rzeszow.pl

więcej >>>>>

 

Partner drugi:

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (Ukraina)

Adres: 89.320 Zakarpacki obwód, Swaliawski powiat, wieś Golubyne, 735 E, Ukraina.

więcej >>>>>