українські
Powrót do strony powitalnej

O PROJEKCIE:

 

TERMINARZ SZKOLEŃ I RAMOWYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH
W RAMACH PROJEKTU
UTWORZENIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM HODOWLI
I PROMOCJI KONIA HUCULSKIEGO

Miejsca szkoleń:

Kolor czarny - szkolenia w Odrzechowej (Polska)

Kolor pomarańczowy - szkolenia wieś Golubyne, powiat Swaliawski (Ukraina)

Lista szkoleń organizowanych w ramach projektu w 2013r
Organizator Rodzaj Temat Termin
OZHK w RzeszowieZD IZ PIB Odrzechowa Festiwal Festiwal Kultur Pogranicza Koń Huculski w Kulturze Karpat Wschodnich Rudawka Rymanowska 7.07. 2013 r, >>>>> 7.07.2013 r
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Podstawowe cele, metody I zasady hodowli koni rasy huculskiej >>>>> I tura 5-8.11.2013 r
II tura 12-14.11.2013 r
Plemkonecentr Festiwal VIІІ ŚWIĘTO KONIA HUCULSKIEGO >>>>> 6-8.09.2013 r

Lista szkoleń organizowanych w ramach projektu w 2014r
Organizator Rodzaj Temat Termin
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt >>>>> I tura 23.02-1.03.2014 r
Plemkonecentr Szkolenie Wykorzystanie koni rasy huculskiej dla różnych form hipoterapii >>>>> I tura 04-07.03.2014 r
II tura 11-14.03.2014 r
III tura 18-21.03.2014 r
Plemkonecentr Szkolenie Koń huculski w kulturze Karpat >>>>> I tura 5-11.05.2014 r
II tura 12-18.05.2014 r
Plemkonecentr Festiwal Festiwal Kultur Pogranicza Golubyne >>>>> 07.09.2014 r
Plemkonecentr Szkolenie Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej >>>>> I tura 21-23.10.2014 r
II tura 28-30.10.2014 r
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim >>>>> I tura 3-9.11.2014 r
II tura 10-16.11.2014 r
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt >>>>> II tura 1-7.12.2014 r

Lista szkoleń organizowanych w ramach projektu w 2015r
Organizator Rodzaj Temat Termin
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Konsultacje szkoleniowe środowisk hipoterapeutycznych - możliwości rozwijania aktywnej hipoterapii medycznej i społecznej >>>>> I tura 13-16.01.2015 r
II tura 20-23.01.2015 r
II tura 27-30.01.2015 r
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt >>>>> III tura 16-22.02.2015 r
Plemkonecentr Szkolenie Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności >>>>> I tura 9-15.03 2015 r
II tura 16-22.03.2015 r
III tura 23-29.03.2015 r
OZHK w Rzeszowie Szkolenie Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim >>>>> III tura 13-19.04.2015 r
Plemkonecentr Szkolenie Koń huculski w kulturze Karpat >>>>> III tura 27.04-03.05.2015 r
ZD IZ PIB Odrzechowa Konferencja Konferencja podsumowująca z przyjęciem Strategii Restytucji Konia Huculskiego 6-7.06.2015 r
Plemkonecentr Szkolenie Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności - szkolenie dodatkowe >>>>> 21-27.10.2015
OZHK w RzeszowiePlemkonecentr Szkolenie Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt - szkolenie dodatkowe >>>>>

I tura - 14 – 20.09.2015
II tura - 21 – 27.09.2015

Plemkonecentr Szkolenie Koń huculski w kulturze Karpat - szkolenie dodatkowe >>>>> 6-12.10.2015