Українська версія
Powrót do strony powitalnej

Wizyta studyjna w NWA "Plemkonecentr" na szlaku współpracy transgranicznej zorganizowana przez oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 ze Lwowa

Uczestnicy wycieczki najlepszych projektów ENPI CBC Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007- 2013 10 lipca 2016 wizytowali "Plemkonecentr". Celem wycieczki było zapoznanie się z doświadczeniami udanych projektów transgranicznych na Ukrainie, aby zobaczyć wyniki wsparcia UE, aby uzyskać niezbędne informacje i nawiązać relacje potrzebne do tworzenia własnych projektów w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Przedstawiciele Zachodniej Ukrainy i Polski województwa podkarpackiego zwiedzali odrestaurowane obiekty, ośrodka NWA "Plemkonecentr" oglądając obiekty ścieżki huculskiej i sale do nauczania

<<<<< Powrót Galeria