wersja polska
Привітання сайту

ПРО ПРОЕКТ:

 

СТВОРЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ РОЗВЕДЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Гуцульські коні, як одна із найстарших порід, описаних в Польщі, а існуюча до сьогоднішнього дня, є цінним природним і культурним спадком прикордонних областей Польщі І України. Ця цінна вітчизняна порода знаходиться під загрозою зникнення, особливо в Україні, вона є дуже цінним складником генетичного різноманіття цього виду господарських тварин, який повинен бути збережений з думкою про майбутні покоління, а також у визнанні його значення як елементу, що свідчить про культуру і традицію регіону і населення яке живе на його території.

Щоб зберегти цього коня таким яким він був, потрібно щоб якомога численніше він повернувся туди де виник - на Гуцульщину, потрібно створити спільні польсько-українські структури, які по обох сторонах кордону контролюватимуть напрям розвитку розведення цього коня і реалізовуватимуть спільно програму його відновлення в Польщі і Україні.

 

Головні проблеми, які повинні бути вирішені за допомогою реалізації проекту:

 

На основі аналізу визначених проблемних ситуацій, які торкаються середовища, пов'язані із врятуванням від зникнення або втрати коней гуцульської породи, – спільного природної і культурної спадщини народів Східних Карпат, а також проблем, що стосуються жителів цієї території, в даному проекті прийнято до досягнення наступні цілі проекту:

загальна мета:

Дана мета посилається на потребу інституційного наближення і створення спільних діючих структур на користь, з одного боку врятування доробку прикордонної території, а з другого до використання його для створення суспільно-економічного розвитку і налагодження сусідських контактів.


Реалізовані інвестиційні і неінвестиційні завдання дозволять досягнути точні цілі проекту:

Щоб в майбутньому підсилювати це співробітництво заплановано способом участі опрацювати специфічну, багаторічну програму співробітництва «Польсько-українську стратегію повернення гуцульського коня, в його довкілля». Дана спільна робота і документ який виник, дозволять виробити на майбутнє конкретну програму спільних дій, систематизувати її, а також це спричинеться до активізації громадськості по обох сторонах кордону до тіснішої співпраці.

Доданою вартістю проекту буде його вплив з обох сторін кордону на покращення туристичної привабливості, позитивний вплив для осіб, яким необхідна медична і соціальна іпотерапія, а також додаткове працевлаштування. У загальному трактуванні проект адресується до жителів прикордонної польсько-української зони, які користуватимуться продуктами і результатами проекту. Широку групу споживачів являтимуть собою особи, пов'язані з рятуванням природної спадщини, культурної спадщини, любителі природи, туристи.

Структури, утворені у рамках проектів, - навчальні бюро, сайт, фільм і альбом будуть досконалими інструментами підтримки і ефективних дій, метою яких є збереження спільної природної і культурної спадщини.

Проект буде можливістю до подолання культурних і психічних бар'єрів і покаже, що співробітництво Польських і Українських установ і організацій є можливе і приносить вимірні вигоди, а також і в довготривалій перспективі. З метою зміцнення цього співробітництва в майбутньому, буде спільно розроблена довгострокова програма співробітництва «Польсько-українська стратегія повернення гуцульського коня в його довкілля». Дана спільна робота і створений документ дозволить виробити, а також організувати в майбутньому точну програму спільних дій, яка спричинюватиметься до активізації громадськості по обох сторонах кордону до тіснішої співпраці.

 

Плановані дії з розподілом на партнерів представляються наступним чином:

Заявник - Дослідний Заклад Інституту Зоотехніки - Державний Дослідний Інститут Оджехова:

 

Партнер Проекту 1 - Окружна Спілка Конярства в Жешуві (ОСК):

ОСК на підставі свого досвіду і функції виконуватиме предметний нагляд щодо усього заходу, у його повноваженнях буде реалізація наступних дій:

 

Партнер Проекту 2 - Науково-виробнича Асоціація «Племконецентр» в Солочині (НВА Племконецентр):

 

Безпосередню користь з реалізації проекту отримають наступні групи: