wersja polska
Привітання сайту

ПРО ПРОГРАМУ PL-BY-UK:

 

Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013

Програма Транскордонної Співробітництпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 яка реалізовується у рамках Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства (EISP) є продовженням і розширенням співробітництва в прикордонних областях трьох держав.

Співробітництво між місцевою і регіональною адміністрацією, різними інституціями, школами, неурядовими організаціями і особами в регіоні включеного до програми вимагає удосконалення з метою реалізації і повного використання соціального і економічного потенціалу регіону.

Програма базується на позитивному практичному досвіді, відпрацьованому під час впровадження Програми Сусідства Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA / Tacis CBC 2004–2006 і концентрується на зростанні конкурентоспроможності, а також поліпшенні якості життя на територіях включених до програми за допомогою підтримки підприємництва, а також розвитку основної транспортної і екологічної інфраструктури. Наступною ціллю програми є заохочення до проведення місцевих ініціатив і їх підтримка в різних областях серед осіб і організацій прикордонних областей, які є сусідами, з метою побудови позитивних взаємовідносин і створення підстав для подальшого розвитку співробітництва.

Програма розповсюджує свою діяльність на 3 країни: Польщу, Білорусь а також Україну і реалізовується на прикордонних територіях, які є сусідами. У рамках програми, кожна дія (проект) повинна реалізуватися у рамках території Області, включеної до Програми таких як основні території підтримки і прилеглі території. У виняткових випадках і якщо це виявиться необхідним для досягнення цілей предметного проекту, деякі складові дії можуть мати місце на території регіонів з-поза території, включеної до Програми, проте на території Польщі, Білорусі або України.

 

Основні території підтримки:

ПОЛЬЩА :

БІЛОРУСЬ :

УКРАЇНА :

 

Головною метою Програми є підтримка транскордонних процесів розвитку. Цілі Програми реалізовуватимуся за допомогою діяльності у рамках наступних пріоритетів і дій:

Пріоритет 1. Зростання конкурентоздатності прикордонних територій:

Пріоритет 2. Покращення якості життя:

Пріоритет 3. Мережева співпраця, а також ініціативи місцевої громадськості:

 

Загальною метою набору проектних заявок є реалізація цілей програми за допомоги підтримки проектів у рамках всіх трьох пріоритетів програми.

Проект «Створення Польсько-Українського Центру Конярства і Просування Гуцульського Коня» реалізовуватиметься у рамках Програми Транскордонної Співпраці Польща – Білорусь - Україна 2007-2013 і вписується в Пріоритет 3.

Даний пріоритет концентрується на пропагуючих діях, які підтримують, транскордонну співпрацю за допомогою розвитку організаційних можливостей, а також підтримку місцевих ініціатив в сфері співпраці між людьми.

Метою цього пріоритету є підтримка соціальних і економічних дій що приведе до покращання умов розвитку польсько-української прикордонної території.

Метою Дії 3.1. є покращення транскордонних можливостей щодо співробітництва місцевому і регіональному рівнях.

Підтримані перш за все будуть дії, спрямовані на підвищення організаційного потенціалу співпраці. Розвиток цього потенціалу наступить завдяки створенню організованих форм транскордонної співпраці. Буде також просуватися обмін інформацією і досвідом, мережева співпраця, в тому числі з використанням інтернету.