українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

Konsultacje szkoleniowe środowisk hipoterapeutycznych - możliwości rozwijania aktywnej hipoterapii medycznej i społecznej

 

Rzeszów,16.12.2014

K O M U N I K A T

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie

Konsultacje szkoleniowe środowisk hipoterapeutycznych - możliwości rozwijania aktywnej hipoterapii medycznej i społecznej

w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

 

Liczba uczestników szkolenia

Wymogi dla uczestników:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

tj. trzy noclegi, wyżywienie, wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe oraz ubezpieczenie pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem.

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest
w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Uwaga: Ukończenie szkolenia nie daje uprawnień instruktora z zakresu hipoterapii.

 

Termin zgłoszeń

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie w terminie od 15 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2014r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Fredry 4

Listownie, faxem /17/ 852-74-94 lub emailem ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
i rozpowszechnianie zdjęć z tego szkolenia.

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem szkolenia.

Marek Gibała

 

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania: