українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

 

Rzeszów, 23.11.2014

Komunikat o przebiegu szkolenia:

Szkolenie – trening z młodym koniem huculskim

W dniach 3-9 i 10-16 listopada br. odbyły się dwie tury szkolenia pn. „Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności”.

To trzecie szkolenie z serii czterech zaplanowanych w projekcie, a organizowanych przez Partnera nr. 1 projektu czyli Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie.

Realizatorem tego szkolenia jest Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej. Zajęcia odbywały się w sali szkoleniowej nowo powstałego w ramach projektu Biura Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej oraz stajniach Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej i Rudawce.

Przez 7 dni dwie 15-osobowe mieszane grupy uczestników z Polski oraz z Ukrainy zapoznawały się z bogatą tematyką dotyczącą treningu i pracy z młodym koniem huculskim.

W części teoretycznej w ramach prezentacji multimedialnych przez 16 godzin trenerzy przekazywali uczestnikom wiedzę z zakresu poznawania Regulaminów prób dzielności, zasad organizacji i przeprowadzania takich prób, ewolucji i zagadnień z zakresu psychologii konia oraz kształtowania zachowań koni. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych omówiono wyposażenie do pracy z młodym koniem z ziemi oraz przygotowanie i sposób prezentacji koni huculskich podczas oceny płytowej.

W części praktycznej przez 5 dni (40 godzin) prowadzone były zajęcia z lonżowania młodych koni (z jedną, dwoma lonżami), prezentacji koni w ręku, zakładania siodła, lonżowania z siodłem, wsiadaniem i akceptacją jeźdźca, a także jazdy treningowe na przeszkodach z udziałem koni doświadczonych.

Uczestnicy zapoznali, się również z przygotowaniem i pracą koni huculskich w zaprzęgu. Omówione zostały style zaprzęgów, rodzaje pojazdów i uprzęży oraz zasady oprzęgania. Prowadzono zajęcia praktyczne z młodym koniem w zaprzęgu na hali w Odrzechowej. Każdy z uczestników mógł podjąć próbę jazdy takim zaprzęgiem.

Szkolenie to jak podkreśliła większość uczestników w ankietach ewaluacyjnych spełniło ich oczekiwania. W ocenie organizatorów było najważniejszym spośród wszystkich dotychczas zorganizowanych, gdyż dotyczyło bardzo istotnej tematyki poznawania konia huculskiego, nauki i pracy z tym zwierzęciem w perspektywie nie tygodni, a raczej miesięcy, czy nawet lat.

Marek Gibała

 

Koncepcja realizacji szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia
„Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności ( wstępna, zasadnicza, wierzchowej, zaprzęgowej)
3 – 9; 10 – 16 listopada 2014 r.; 13 – 19 kwietnia 2015 r.

Czas trwania

Zakres tematyczny

Forma szkolenia

3, 10 listopada 2014 r. , 13 kwietnia 2015
9.30 – 10.00 Otwarcie
Informacje o projekcie
Wprowadzenie do szkolenia
Prezentacja multimedialna
10.00 – 11.30 Specyfika polowych prób dzielności - regulaminy Wykład z wykorzystaniem prezentacji
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa  
11.45 – 13.15 Zasady organizacji i przeprowadzania prób polowych - wstępne i zasadnicze Wykład z wykorzystaniem prezentacji
13.15 – 14.00 Obiad  
14.00 – 15.30 Ewolucja i zagadnienia z psychologii konia Wykład z wykorzystaniem prezentacji
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa  
15.45 – 17.15 Kształtowanie zachowań koni Wykład z wykorzystaniem prezentacji
19.00 kolacja  
4, 11 listopada 2014 r. ; 14 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
7.45 – 9.30 Wyposażenia do pracy z koniem z ziemi – ogłowie, wędzidło, wodze, lonża, pasy Wykład z wykorzystaniem prezentacji
9.30 – 11.00 Pierwszy kontakt i zasady obchodzenia się z koniem Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 12.45 Praca na lonży Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
13.00 – 14.00 Obiad  
14.00 – 15.30 Praca na lonży – cd. Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa  
16.00 – 17.30 Przygotowanie i sposób prezentacji koni huculskich podczas oceny płytowej Wykład z wykorzystaniem prezentacji
18.30 Kolacja  
5, 12 listopada 2014 r. ; 15 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Praca z młodym koniem w ręku , w zastępie, ustawienie na stój Ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja
9.30 – 11.00 Praca w ręku z młodym koniem w ruchu (stępie, i kłusie) Ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa  
11.30 – 13.00 Indywidualna praca z koniem na trójkącie - na stój i w ruchu Ćwiczenia praktyczne
13.00 – 14.00 Obiad  
14.30 – 15.15 Lonżowanie Ćwiczenia praktyczne
15.15 – 15.30 Przerwa kawowa  
15.30 – 16.15 Lonżowanie - akceptacja siodła na lonży Ćwiczenia praktyczne
18.00 Kolacja  
6, 13 listopada 2014 r. ; 16 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Lonżowanie – Cd. Akceptacja siodła i jeźdźca. Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 11.00 Praca w siodle w zastępie – stęp , kłus Ćwiczenia praktyczne
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 12.45 Indywidualna praca w siodle – kontakt, rozluźnienie, praca nad równowagą konia Ćwiczenia praktyczne
13.00 – 14.00 Obiad  
14.30 – 15.15 Praca w siodle – cd. Ćwiczenia praktyczne
18.00 Kolacja  
7,14 listopada 2014 r. ; 17 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.30 – 10.00 Trening wierzchowy młodych koni na ujeżdżalni - przygotowanie do wstępnej próby wierzchowej Ćwiczenia praktyczne
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa  
10.15 – 11.45 Jazda na placu treningowym - próby pokonania pojedynczych przeszkód ze ścieżki Ćwiczenia praktyczne
12.00 – 13.00 Obiad  
13.30 – 15.00 Trening na poszczególnych przeszkodach – cd. Ćwiczenia praktyczne
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa  
15.15 – 16.00 Praca w siodle o przygotowanie konia do próby zasadnicze Ćwiczenia praktyczne
18.00 kolacja  
8,15 listopada 2014 r. ; 18 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 8.45 Style zaprzęgów wykład
8.45 – 9.30 Rodzaje pojazdów, uprzęży i sposobów zaprzęgania koni Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 9.45 Przerwa kawowa  
9.45 – 10.30 Typy koni w sporcie zaprzęgowym , cechy dobrego konia zaprzęgowego wykład
10.30 – 11.45 Zasady oprzęgania, dobór i dopasowanie uprzęży wykład
11.15 – 12.00 Praca na lonży Ćwiczenia praktyczne indywidualne i w grupach
12.00 – 13.00 Obiad  
13.15 – 14.00 Praca na dwóch lonżach Ćwiczenia praktyczne
14.00 – 15.30 Praca młodego konia w parze Ćwiczenia praktyczne
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa  
15.45 – 16.30 Praca młodego konia w parze Ćwiczenia praktyczne
18.00 kolacja  
9,16 listopada 2014 r. ; 19 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Trening młodego konia w parze i w zaprzęgu jednokonnym - wstępna próba polowa Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 11.00 Trening sposoby pokonywania przeszkód w konkursie zręczności powożenia Ćwiczenia praktyczne
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 13.30 Trening w zaprzęgu jedno i parokonnym , dopasowanie uprzęży , wypracowanie i doskonalenie kontaktu Ćwiczenia praktyczne
14.00 – 15.00 Obiad  
15.00 – 15.45 Podsumowanie szkolenia, wydanie certyfikatów  

 

 

Galeria

 

 

Rzeszów, 6.10.2014r

K O M U N I K A T

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie

"Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Liczba uczestników szkolenia:

Wymogi dla uczestników:

Koszty szkolenia:

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem !

 

Zaswiadczenia ukończenia szkolenia:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Rekrutacja na szkolenie we wszystkich trzech powtórzeniach prowadzona będzie przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w terminie od 6-20 października 2014r. lub do momentu wyczerpania limitów. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Szczegóły w dokumentach do pobrania

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94.

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem 7 -dniowego kursu.

 

Marek Gibała

Dyrektor OZHK Rzeszów

 

Dokumenty do pobrania: