українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Polsko-UkraiŃska Strategia Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym Środowisku

 

 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa

wraz z Partnerami projektu:

Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie
i Naukowo-Produkcyjną Asocjacją „Plemkonecentr” w Sołoczynie

organizują w ramach projektu: Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli I Promocji Konia Huculskiego

spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania „Polsko-Ukraińskiej Strategii Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym środowisku”

 

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji i odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2015 roku
w Polsko-Ukraińskim Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego
w Rudawce Rymanowskiej

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 16 kwietnia 2015.

 

Cele spotkania:

 

Uczestnicy spotkania:

Zespół Konsultacyjnego Strategii - strona polska

 

Zespół Konsultacyjnego Strategii - strona ukraińska

Tłumacz: Jurij Tymofejuk

 

 

Program spotkania Zespołu Konsultacyjnego, 15-16 kwietnia 2015 r. Rudawka Rymanowska

Dzień I – 15 kwietnia 2015 r.Tłumacz: Jurij Tymofejuk

Godziny
Czas trwania
Działanie
Prowadzący
8.00-9.00
60
I. Śniadanie dla uczestników z Ukrainy
9.00-11.00
120
II. Prezentacja Zakładu w Odrzechowej oraz efektów projektu w terenie
Władysław Brejta
11.00-11.30
30
III. Kawa powitalna
11.30–12.15
45
IV. Rozpoczęcie i wprowadzenie do spotkania, prezentacja uczestników Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa UA
Władysław Brejta, Jacek Dębczyński
12.15-12.30
15
V. Ogólne informacje o dokumencie „Polsko-Ukraińska Strategia Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym środowisku”
Jacek Dębczyński
12.30-13.05
35
VI. Prezentacja i uzgodnienie założeń do strategii
Jacek Dębczyński
13.05-13.30
25
VII. Prezentacja wizji i misji (w tym wprowadzenie)
Jacek Dębczyński
13.30-14.30
60
Wspólny obiad
14.30-15.40
70
Prezentacja wypracowanych wyników w zakresie: Geograficzne, przyrodnicze i kulturowe środowisko obszaru występowania koni huculskich po stronie PL i UA, Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków
Władysław Mróz
Yurii Stefurak. Moderator dyskusji: Jacek Dębczyński
15.40-17.00
80
VIII. Prezentacja wypracowanych wyników w zakresie: Stan hodowli koni huculskich po stronie PL i UA, Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków
Paulina Peckiel, Myroslav Holovach. Moderator dyskusji: Jacek Dębczyński
Program popołudniowy
17.30-18.30
90
Minipokaz dla chętnych
19.00
Spotkanie integracyjne, wspólna kolacja

 

Dzień II – 16 kwietnia 2015 r.Tłumacz: Jurij Tymofejuk

Godziny
Czas trwania
Działanie
Prowadzący
8.45-9.00
15
Kawa powitalna
9.00-9.10
10
I. Przywitanie w drugim dniu spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przedstawienie programu dnia
Jacek Dębczyński
9.10-11.10
120
II. Prezentacja wypracowanych wyników w zakresie: Współczesne trendy wykorzystania koni huculskichDyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków
Myroslava Golovach, Zenon Podstawski. Moderator dyskusji: Jacek Dębczyński
11.10-11.30
20
Przerwa na kawę
11.30-13.00
90
III. Prezentacja wypracowanych wyników w zakresie: Współpraca polsko-ukraińska związana z hodowlą i wykorzystywaniem koni huculskich. Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków. Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków
Myroslav Holovach, Marek Gibała. Moderator dyskusji: Jacek Dębczyński
13.00-14.00
60
Wspólny obiad
14.00-15.00
60
IV. Kreatywna dyskusja. Temat: Możliwe do wykorzystania narzędzia wdrażania Strategii.
Wszyscy uczestnicy i prowadzący. Moderator: Jacek Dębczyński
15.00-15.30
30
V. Podsumowanie i zamknięcie spotkanie konsultacyjnego Wszyscy uczestnicy i prowadzący
Moderator: Jacek Dębczyński, Władysław Brejta
15.30-16.00
30
VI. Rozmowy kuluarowe uczestników spotkania
Myroslav Holovach, Marek Gibała. Moderator dyskusji: Jacek Dębczyński

 

Miejsce zakwaterowania:

 Ośrodek Wczasów Zdrowotnych RUDAWKA RYMANOWSKA

Adres: ul. Rudawka Rymanowska 6 38-480 Rymanów

Telefon: 13 435 90 27

 

Kilka zdjęć z prac Zespołu - fot. Golovach Myroslava

Zespół Konsultacyjny ds. opracowania „Polsko-Ukraińskiej Strategii Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym środowisku”

Zespół Konsultacyjny ds. opracowania „Polsko-Ukraińskiej Strategii Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym środowisku”

Zespół Konsultacyjny ds. opracowania „Polsko-Ukraińskiej Strategii Restytucji Konia Huculskiego, w jego naturalnym środowisku”