українські
Powrót do strony powitalnej

PARTNERZY

 

PARTNER PIERWSZY

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów, Polska
www: www.ozhk.rzeszow.pl

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie to rolnicze zrzeszenie branżowe działające w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników. Posiada osobowość prawną i zrzesza hodowców koni z terenu całego województwa Podkarpackiego.

Celem działania Związku jest reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów hodowców koni.

Pracą Biura Związku kieruje mgr inż. Marek Gibała, zootechnik – Dyrektor Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, będący jednocześnie Przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej Koni Huculskich przy Polskim Związku Hodowców Koni w Warszawie. Ponadto Marek Gibała jest Wiceprezydentem Międzynarodowej Organizacji Hodowców Koni Huculskich HIF (Hucul International Federation), której Polska jest wiodącym członkiem.
HIF zrzesza hodowców koni rasy huculskiej z kilku krajów Europy.

W biurze Związku w Rzeszowie jest zatrudnionych 5 osób, które merytorycznie są przygotowane do realizacji celów statutowych Związku. Ponadto do dyspozycji są członkowie Związku, wytrawni i doświadczeni hodowcy koni huculskich.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

Ponadto Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie z upoważnienia Polskiego Związku Hodowców Koni zajmuje się: