українські
Powrót do strony powitalnej

koń huculski
fot: Magdalena Chudzik

KOŃ HUCULSKI WZORZEC RASY

 

Konie huculskie będąc jedną z dwóch ras zachowawczych koni prymitywnych (obok koników polskich) stanowią bardzo cenny składnik różnorodności genetycznej tego gatunku zwierząt. Dlatego też przed wielu laty objęte zostały rasowym programem hodowli, a w ostatnich latach programem ochrony zasobów genetycznych.

W celach hodowlanych wymienionych programów dąży się do zachowania unikalnego genotypu oraz określonego typu rasowego, w którym najistotniejszymi cechami rasowymi są między innymi:

W oparciu o analizę obecnie hodowanego w Polsce pogłowia koni huculskich został opracowany wzorzec konia rasy huculskiej.

Konie huculskie znajdujące się obecnie w hodowli można zaliczyć do dwóch podstawowych typów:

Opracowanie Marek Gibała

konie huculskie
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń  huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Marek Gibała

koń huculski
fot: Paulina Peckiel www.peckiel.com

konie huculskie
fot: Paulina Peckiel www.peckiel.com

koń huculski
fot: Paulina Peckiel www.peckiel.com