українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

pusteOZHK w Rzeszowie    MATERIAŁY SZKOLENIOWE    

Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

Szkolenie organizowane w ramach projektu
„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Rudawka Rymanowska, Odrzechowa – listopad 2014; kwiecień 2015

 

Szkolenie

„Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności”

w ramach projektu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Termin realizacji
 • 3-9,10-16 listopada2014,13-19 kwietnia 2015 r.
Miejsce realizacji:
 • Rudawka Rymanowska
Organizator:
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
  dyr. Marek Gibała
Realizator:
 • Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej
Prowadzący szkolenie:
 • dr Zenon Podstawski
 • mgr inż.Tadeusz Kodź
 • mgr inż. Marcin Goraus
Tłumacz:
 • Jurij Tymofejuk

 

finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (EISP)

pod nazwą:

„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”.

Partnerzy:

 • Wiodący: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp.z o.o. (Polska)
 • Nr 1 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie (Polska)
 • Nr 2 Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plemkonecentr w Sołoczynie (Ukraina)

 

Główne problemy, które powinny być rozwiązane poprzez realizację projektu:

 • zagrożenie wyginięciem lub zanik typowych cech rasy konia huculskiego i utrata możliwości korzystania z nich w aktualnym stanie cywilizacji ze względu na zmianę środków utrzymania,
 • bardzo słaba popularyzacja wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego narodów Karpat Wschodnich, w tym odpowiednich zasad chowu i hodowli konia rasy huculskiej i ich predyspozycji do celów rekreacyjnych, turystycznych i hipoterapii, słaba promocja turystyki i rekreacyjnych walorów regionu,
 • bardzo niski poziom polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie chowu i hodowli koni rasy huculskiej zagrożonych wyginięciem, opartej na trwałej strukturze współpracy i brak infrastruktury materialnej umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji kadr działających w obszarze tematycznym obojętnym projektem

 

Cel ogólny:

Rozwój trwałej współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla lepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego przygranicznych obszarów Polski i Ukrainy.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner wiodący

 • modernizacja obiektów w Odrzechowej ( pomieszczenia biurowo-dydaktyczne, stajnie, wybiegi),
 • zorganizowanie biura PUCHiPKH,
 • zorganizowanie bezstajennej hodowli koni rasy huculskiej (Zawoje, Polany),
 • Przygotowanie i zbudowanie ścieżek huculskich w Rudawce i Odrzechowej
 • opracowanie polsko-ukraińskiej strategii restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku;
 • organizacja międzynarodowej konferencji „Współczesne wykorzystanie konia huculskiego w jego naturalnym środowisku”
 • produkcja filmu Restytucja konia huculskiego w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie,
 • Festiwal Kultur Pogranicza „Koń huculski w kulturze Karpat Wschodnich”

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner nr 1 OZHK Rzeszów

 • szkolenia
  • 1. cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej
  • 2. praca z młodym koniem i przygotowanie do polowych prób dzielności
  • 3. kurs rozczyszczania kopyt
  • 4. konsultacje środowisk hipoterapeutycznych – rozwijanie hipoterapii medycznej i społecznej
 • organizacja Biura Oddziału PUCHiPKH w Rzeszowie,
 • opracowanie i utrzymanie polsko-ukraińskiej strony internetowej poświęconej hodowli , utrzymaniu i użytkowaniu koni rasy huculskiej,
 • http://www.huculy-polska-ukraina.eu/projekt.html
 • wydanie albumu „Koń huculski w kulturze narodów Karpat Wschodnich”

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner nr 2 Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plemkonecentr w Sołoczynie

 • Modernizacja obiektów w Gołubyne (stajnie, pomieszczania biurowe, wybiegi)
 • Zbudowanie trwałej ścieżki huculskiej dla potrzeb szkoleń i prób
 • Zorganizowanie bezstajennej hodowli koni huculskich na wzór hodowli w górach huculszczyzny
 • Zorganizowanie Biura Oddziału Centrum PUCHiPKH w Gołubyne
 • Inwentaryzacja pogłowia koni huculskich w obwodzie zakarpackim
 • Organizacja szkoleń
  • 1.pochodzenie, typy i kierunki selekcji wykorzystania koni rasy huculskiej
  • 2.Technologia chowu i treningu młodych koni
  • 3.Koń huculski w kulturze Karpat
  • 4. Wykorzystanie konia huculskiego do hipoterapii
 • Festiwal Kultur Pogranicza w Gołubyne

 

Budżet projektu – 1 708 322, 93 euro

w tym udział własny partnerów 10%

Termin realizacji – 1 czerwca 2013 do 31 maja 2015

 

Koncepcja realizacji szkolenia

Szczegółowy program szkolenia
„Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza, wierzchowej, zaprzęgowej)
3 – 9; 10 – 16 listopada 2014 r.; 13 – 19 kwietnia 2015 r.

Czas trwania

Zakres tematyczny

Forma szkolenia

3, 10 listopada 2014 r. , 13 kwietnia 2015
9.30 – 10.00 Otwarcie
Informacje o projekcie
Wprowadzenie do szkolenia
Prezentacja multimedialna
10.00 – 11.30 Specyfika polowych prób dzielności - regulaminy Wykład z wykorzystaniem prezentacji
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa  
11.45 – 13.15 Zasady organizacji i przeprowadzania prób polowych - wstępne i zasadnicze Wykład z wykorzystaniem prezentacji
13.15 – 14.00 Obiad  
14.00 – 15.30 Ewolucja i zagadnienia z psychologii konia Wykład z wykorzystaniem prezentacji
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa  
15.45 – 17.15 Kształtowanie zachowań koni Wykład z wykorzystaniem prezentacji
19.00 kolacja  
4, 11 listopada 2014 r. ; 14 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
7.45 – 9.30 Wyposażenia do pracy z koniem z ziemi – ogłowie, wędzidło, wodze, lonża, pasy Wykład z wykorzystaniem prezentacji
9.30 – 11.00 Pierwszy kontakt i zasady obchodzenia się z koniem Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 12.45 Praca na lonży Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
13.00 – 14.00 Obiad  
14.00 – 15.30 Praca na lonży – cd. Ćwiczenia praktyczne w grupie i indywidualnie
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa  
16.00 – 17.30 Przygotowanie i sposób prezentacji koni huculskich podczas oceny płytowej Wykład z wykorzystaniem prezentacji
18.30 Kolacja  
5, 12 listopada 2014 r. ; 15 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Praca z młodym koniem w ręku , w zastępie, ustawienie na stój Ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja
9.30 – 11.00 Praca w ręku z młodym koniem w ruchu (stępie, i kłusie) Ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa  
11.30 – 13.00 Indywidualna praca z koniem na trójkącie - na stój i w ruchu Ćwiczenia praktyczne
13.00 – 14.00 Obiad  
14.30 – 15.15 Lonżowanie Ćwiczenia praktyczne
15.15 – 15.30 Przerwa kawowa  
15.30 – 16.15 Lonżowanie - akceptacja siodła na lonży Ćwiczenia praktyczne
18.00 Kolacja  
6, 13 listopada 2014 r. ; 16 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Lonżowanie – Cd. Akceptacja siodła i jeźdźca. Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 11.00 Praca w siodle w zastępie – stęp , kłus Ćwiczenia praktyczne
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 12.45 Indywidualna praca w siodle – kontakt, rozluźnienie, praca nad równowagą konia Ćwiczenia praktyczne
13.00 – 14.00 Obiad  
14.30 – 15.15 Praca w siodle – cd. Ćwiczenia praktyczne
18.00 Kolacja  
7,14 listopada 2014 r. ; 17 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.30 – 10.00 Trening wierzchowy młodych koni na ujeżdżalni - przygotowanie do wstępnej próby wierzchowej Ćwiczenia praktyczne
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa  
10.15 – 11.45 Jazda na placu treningowym - próby pokonania pojedynczych przeszkód ze ścieżki Ćwiczenia praktyczne
12.00 – 13.00 Obiad  
13.30 – 15.00 Trening na poszczególnych przeszkodach – cd. Ćwiczenia praktyczne
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa  
15.15 – 16.00 Praca w siodle o przygotowanie konia do próby zasadnicze Ćwiczenia praktyczne
18.00 kolacja  
8,15 listopada 2014 r. ; 18 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 8.45 Style zaprzęgów wykład
8.45 – 9.30 Rodzaje pojazdów, uprzęży i sposobów zaprzęgania koni Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 9.45 Przerwa kawowa  
9.45 – 10.30 Typy koni w sporcie zaprzęgowym , cechy dobrego konia zaprzęgowego wykład
10.30 – 11.45 Zasady oprzęgania, dobór i dopasowanie uprzęży wykład
11.15 – 12.00 Praca na lonży Ćwiczenia praktyczne indywidualne i w grupach
12.00 – 13.00 Obiad  
13.15 – 14.00 Praca na dwóch lonżach Ćwiczenia praktyczne
14.00 – 15.30 Praca młodego konia w parze Ćwiczenia praktyczne
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa  
15.45 – 16.30 Praca młodego konia w parze Ćwiczenia praktyczne
18.00 kolacja  
9,16 listopada 2014 r. ; 19 kwietnia 2015 r.
7.00 Śniadanie  
8.00 – 9.30 Trening młodego konia w parze i w zaprzęgu jednokonnym - wstępna próba polowa Ćwiczenia praktyczne
9.30 – 11.00 Trening sposoby pokonywania przeszkód w konkursie zręczności powożenia Ćwiczenia praktyczne
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
11.15 – 13.30 Trening w zaprzęgu jedno i parokonnym , dopasowanie uprzęży , wypracowanie i doskonalenie kontaktu Ćwiczenia praktyczne
14.00 – 15.00 Obiad  
15.00 – 15.45 Podsumowanie szkolenia, wydanie certyfikatów