Українська версія
Powrót do strony powitalnej

GALERIA ZDJĘĆ

Projektowa wizyta - ośrodek Plemkonecentr 15-16 września 2017 r

Wizyta uczestników Festiwalu Karpacki Fest w zrealizowanym projekcie "Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego".
fot: Mykola Potsko

16 września w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 odbyła się wizyta uczestników Festiwalu „Karpaty Fest” w projekcie № PBU / 0751/11 "Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego".

Festiwal Karpacki - impreza promocyjna Polsko-Białorusko-Ukraińskiego Programu Współpracy Transgranicznej w ramach Dnia Europejskiej Współpracy w dniach 15-16 września 2017 r. Miała miejsce w zamku Palanok. Idea festiwalu ma promować dziedzictwo kulturowe regionów przygranicznych. Impreza łączyła taniec, śpiew, kolektyw teatralny, artystów i rzemieślników z trzech krajów. Przedstawiono również najlepsze doświadczenia z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013 oraz nowe możliwości w ramach nowego Programu 2014-2020.

Ośrodek Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego we wsi Gołubyje przedstawił realizowane zadania, mianowicie: rekonstrukcję pomieszczeń, chodników i ciągle funkcjonującej ścieżki huculskiej. Sala konferencyjna zaprezentowała prezentację zrealizowanych zadań projektu, a także film "Hucuły - Konie Karpat Wschodnich". Pokaz szlaku Huculskiego uroczyście rozpoczął się parada koni z flagami Unii Europejskiej, Polski, Ukrainy i Białorusi. Ścieżkę huculską Kobyle Cwitanka (Pegasic (PL) - Wizytka (UA)) zaprezentował aSokazc Ałła, a komentatorem był koordynatora projektu Miroslav Golovach. Po ścieżce huculskjiej goście mieli mozliwość spróbowania jazdy konnej na hucułach.

W projekcie uczestniczyli: Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa, główny partner projektu, Władysław Brejta, kierownik Stowarzyszenia Naukowo-Produkcyjnego "Plementnocenter" - Miroslav Golovach, koordynator projektu Tomasz Bartnicki oraz Główny Specjalista ds. Hodowli Koni w ZD IZ PIB Odrzechowa- Maria Brejta.

Projektowa wizyta - ośrodek Plemkonecentr
15-16 września 2017 r

  • of

 

<<<<< Galeria - Powrót