українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Zmiany do dokumentacji przetargowej na modernizacje obiektów inwentarskich wraz z dostosowaniem na potrzeby prowadzenia szkoleń: zaplecze szkoleniowe, stajnie, ujeżdżalnia, budowa trwałej ścieżki huculskiej w Gołubyne, dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni, zorganizowane w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (6,5ha), na wzór hodowli bezstajennej hodowli koni huculskich prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich,

według zamieszczonego ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych - № ogłoszenia: 216295/13122WX545421 ; Numer 99 (842) od 16.12.2013 r..oraz na stronie internetowej www.tender.me.gov.ua i w Announcement of planned procurement - № 014425/13122WX545421 М , APP №51 (177) dated 17.12.2013.

Na podstawie ustępu 2 artykułu 23 Ustawy Ukrainy "O zamówieniach publicznych" przedłużony zostal termin składania ofert do 11.00 27 lutego 2014 i okres od otwarcia ofert: Adres: Zakarpacki obwód, Swaliawski powiat, wieś Holubyne LAP-1, Kwiatek polonin, budynek 4, kab.6. Data: 27 lutego 2014, Czas: 13.00.

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania:

 

 

Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza przetarg nieograniczony na modernizacje obiektów inwentarskich wraz z dostosowaniem na potrzeby prowadzenia szkoleń: zaplecze szkoleniowe, stajnie, ujeżdżalnia, budowa trwałej ścieżki huculskiej w Gołubyne, dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni, zorganizowane w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (6,5ha), na wzór hodowli bezstajennej hodowli koni huculskich prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich.

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dla realizacji projektu IPBU.03.01.00-18-751/11-00 „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Miejsce i data zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:

Biuletynie Zamówień Publicznych - № ogłoszenia: 216295/13122WX545421 ; WDZ Numer 99 (842) od 16.12.2013 r..oraz na stronie internetowej www.tender.me.gov.ua i w Announcement of planned procurement - № 014425/13122WX545421 М , APP №51 (177) dated 17.12.2013.

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania: