українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

 

Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr” ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stałej „scieżki huculskiej” dla potrzeb seminariów i zbadania wydajności roboczej koni

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dla realizacji projektu IPBU.03.01.00-18-751/11-00 „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Miejsce i data zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie zamieszczone na stronie www.tender.me.gov.ua, data zamieszczenia: 7.10.2013 r. oraz na stronie www.huculy-polska-ukraina.eu

Przedmiot zamówienia:

budowa stałej „scieżki huculskiej” dla potrzeb seminariów i zbadania wydajności roboczej koni we wsi Holubyne rejonu Swalawskiego, obwodu zakarpackiego.

Miejsce otrzymania dokumentacji przetargu:

obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, pok.6.

Termin wykonania:

listopad  2013 roku – grudzień 2013

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć

Obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, pok.6.do 07 listopada 2013 roku, do godz. 11.00

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania:

 

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu