українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na

„Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni”

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 311754- 2013; data zamieszczenia: 2.08.2013 r..

Zamówienie o wartości poniżej 5 000 000 euro.
Zamieszczanie ogłoszenia:     obowiązkowe.

 

Przedmiot zamówienia:

„Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni”

    • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
    • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Budowa dwóch ścieżek huculskich tj:

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn – Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 1400, dnia 19.08.2013 r.

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania:

 

30.08.2013 ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. ogłosiła zakończenie procedury przetargowej wyborem oferenta

Szczegóły (dokument.dok)