українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o ogłosiła przetarg nieograniczony na „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:107235 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 r..oraz na stronie internetowej www.odrzechowa.izoo.krakow.pl 12.06.2013.

Przedmiot zamówienia:

 „Modernizacja obiektów w Zakładzie Doświadczalnym w Odrzechowej wraz z dostosowaniem do prowadzenia szkoleń”:

- Remont stajni w Odrzechowej i Rudawce Rymanowskiej
- Remont pomieszczeń biurowo - dydaktycznych w Rudawce Rymanowskiej
- Remont infrastruktury (wybiegi, ogrodzenia)

„Zorganizowanie w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (Zwoje i Polany Surowiczne), bezstajennej, hodowli koni huculskich na wzór hodowli prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich”
- Zawoje, ogrodzenie 111ha  dla klaczy z źrebiętami
- Polany, ogrodzenie 40ha  dla młodych ogierów.

2.07.2013 ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. ogłosiła zakończenie procedury przetargowej wyborem oferenta:

F.H.P.U. JANOSIK IMPORT EXPORT z Męciny