українські
Powrót do strony powitalnej

Rajd konny po ukraińskich połoninach
foto: TABUN >>>>

TURYSTYKA KONNA

 

Rajd konny po ukraińskich połoninach zorganizowany przez Stadninę koni huculskich TABUN we współpracy z Naukowo-Produkcyjną Asocjacją „Племконецентр” z Ukrainy