українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

PlemkonecentrSzkolenia Naukowo-Produkcyjnej Asocjacji „Plemkonecentr” (Ukraina)

Koń huculski w kulturze Karpat

 

Rzeszów, 18.08.2015

KOMUNIKAT

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
ogłasza rekrutację uczestników z Polski na dodatkowe szkolenia pt.
Koń huculski w kulturze Karpat

organizowne w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Organizator szkolenia :

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina)

 

Terminy szkoleń:

Łączna liczba uczestników

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Hodowcy i miłośnicy koni rasy huculskiej.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. dojazdu, siedem noclegów, wyżywienie, wykładowcy, materiały szkoleniowe pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest
w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie w terminie od 15.08. 2015r. do 22.08 2015r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 

Adresy wysyłki zgłoszeń

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Fredry 4

Listownie, faxem /17/ 852-74-94 lub emailem ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
i rozpowszechnianie zdjęć z tego szkolenia.

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem szkolenia.

Marek Gibała

Dyrektor OZHK Rzeszów

 

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

Plemkonecentr, 20.04.2015

KOMUNIKAT

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (Ukraina)
ogłasza rekrutację uczestników z Ukrainy na szkolenia pt.
Koń huculski w kulturze Karpat

organizowne w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Terminy szkoleń:

Łączna liczba uczestników

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Koszty szkolenia:

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem

Termin zgłoszeń

Adresy wysyłki zgłoszeń

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Dla uczestników z Ukrainy

Wymagania dla uczestników:

1. Osoby dorosłe.
2. Osoby związane z hodowlą i użytkowaniem koni huculskich, właściciele koni huculskich.
3. Pierwszeństwo mają przede wszystkim osoby z głównych obszarów współpracy i okolicznych regionach przygranicznych Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (http://www.huculy-polska-ukraina.eu/uk/program_uk.html).

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania:

 

 

Informacja o realizacji poprzednich szkoleń "Koń huculski w kulturze Karpat"

Rzeszów 22.05.2012

W dniach 5-11 i 12-18 maja br. odbyły się kolejne szkolenia z liczby 22 zaplanowanych w ramach realizowanego projektu „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”.

Tym razem szkolenie przeprowadzono na Ukrainie, a tematem był „Koń Huculski w Kulturze Karpat”.Centralnym miejscem szkolenia zorganizowanego przez Partnera nr. 2 projektu Naukowo-Produkcyjną Asocjację „Plemkonecentr” była miejscowość Wierchnij Jaceniw w Rejonie Wierchowińskim na Huculszczyźnie.

W dwóch 7 dniowych powtórzeniach wzięły udział łącznie 32 osoby, 16 z Polski i 16 z Ukrainy. Byli to hodowcy, użytkownicy, miłośnicy i sympatycy konia huculskiego, żywo zainteresowani historią i kulturą Huculszczyzny.

W bogatym programie szkolenia znalazły się prezentacje multimedialne na temat ochrony przyrody z wykorzystaniem koni huculskich w Narodowym Parku Przyrodniczym Wierchowina i Huculszczyzna. Większość zajęć odbywała się w plenerze i związana była z wyjazdami do różnych miejsc lub też z wyjściami w góry.

We wsi Kryworównia zaprezentowano historię tradycji oraz technologię produkcji koników z sera. O wszechstronnym wykorzystaniu konia huculskiego mówił Pan Jarosław Zeleńczuk z Rady Naukowej PN „Wierchowina” oraz Jurij Stefurak z PN Huculszczyzna. Zorganizowano wyjścia na górę „Pisany Kamień” będącą magicznym miejscem na Huculszczyźnie. Uczestnikom szkolenia zaprezentowano również „czynną” chatę huculską grażdę na wysokości 1350 m npm. W ramach szkolenia miała miejsce prezentacja i ocena koni huculskich z rejonu Wierchowińskiego. Nagrody wystawcom koni wręczała Pani Longina Putka Zastępca Konsula Generalnego we Lwowie.

W ramach zajęć praktycznych zwiedzano wiele muzeów i izb pamięci między innymi Iwana Franko, Mychajła Hruszewskiego czy Parazki Płytka.

W miejscowości Kosmacz zaprezentowano „chatę” z największą liczbą historycznych eksponatów z terenu Huculszczyzny. Kolejne punkty programu szkolenia to zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem koni huculskich we wsi Werbowec, targu w Kosowie oraz wytwórni ceramiki huculskiej. Dopełnieniem siedmiodniowego pobytu na Huculszczyźnie było wręczenie uczestnikom szkolenia oficjalnych Certyfikatów.

Wszyscy uczestnicy szkolenia pełni wrażeń żegnali się z mocnym postanowieniem powrotu niebawem na Huculszczyznę.

 

Marek Gibała

 

Film

Film nakręcony w czasie szkoleń "Koń huculski w kulturze Karpat", Wierchnij Jaceniw w Rejonie Wierchowińskim na Huculszczyźnie, w dniach 5-11 i 12-18 maja 2014r w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko -- Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -- Białoruś -- Ukraina 2007-2013.

Realizacja:

 

Fotogaleria

 

Plemkonecentr, 28.04.2014

KOMUNIKAT

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (Ukraina)
oraz OZHK w Rzeszowie
ogłaszają rekrutację uczestników z Polski na szkolenia pt.
Koń huculski w kulturze Karpat

organizowne w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Koszty szkolenia:

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem

Termin zgłoszeń

Adresy wysyłki zgłoszeń

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

dla uczestników z Ukrainy:

Dla uczestników z Polski

Wymagania dla uczestników:

1. Osoby dorosłe.
2. Osoby związane z hodowlą i użytkowaniem koni huculskich, właściciele koni huculskich.
3. Pierwszeństwo mają przede wszystkim osoby z głównych obszarów współpracy i okolicznych regionach przygranicznych Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (http://www.huculy-polska-ukraina.eu/uk/program_uk.html).

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania: